Во рамките на проектот “Градење на функционално партнерство меѓу локални институции, бизнис сектор и НВО” финансиран од ЕВРОТИНК на 24.04 и 25.04 ЛАГ Скардус во соработка со општина Јегуновце организираше работилници за ЕУ фондови за рурален развој