Почитувани,

Здружението ЛАГ Скардус во соработка со општина Јегуновце го спроведува проектот “Градење на функционално партнерство меѓу локални институции, бизнис сектор и НВО“. Во рамките на проектот ќе се одржат 2 обуки.

Обуките ќе бидат еднодневни и ќе се одбржат на:

  1. 24.04.2018 во Ресторан Белојшки Бисер, Беловиште со почеток во 09:00 часот
  2. 25.04.2018 во Ресторан Антонио, Јегуновце со почеток во 09:00 часот

Tрошоците за храна и освежување ќе бидат покриени од страна на организаторот.

Сите заинтересирани кои сакаат да учествуваат во обуката треба да го изразат својот интерес со праќање на следни податоци

– Име и Презиме

– Адреса на живеење

– Тел за контакт

– Организација (за правни лица)

на емаил адреса lag.skardus@gmail.com или подолу пополнете електроска форма најдоцна до 17.04.2018 година до 16 часот.

Доколку Ви се потребни дополнителни информации, Ве молам да контактирате со нас на следниот телефонски број: 078 279 067 и електронска пошта lag.skardus@gmail.com

 

Со почит,
Дубравка Ѓилас
Проектен координатор