Фондација за Агро центар за едукација Скопје во соработка со ЛАГ Скардус на 29.06.2018 година организираше работилница за симулација на ИПАРД апликација преку ЛАГ-ови.