ЛАГ Скардус присуствуваа на работилница организира од страна на SWG

Од 23-25 ноември претставници на ЛАГ Скардус присуствуваа на [...]