Состанок на Група на заинтересирани страни за Прекуграничен регион на “Шара”

Состанокот се одржa во рамките на проектот финансиран од Европската [...]