Работилница за симулација на ИПАРД апликација преку ЛАГ-ови

Фондација за Агро центар за едукација Скопје во соработка со [...]