lagskardus

About lagskardus

Овој автор сеуште не внел податоци.
So far lagskardus has created 23 blog entries.

Завршна конференција на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”

На ден 30.10.2018 во Парадокс – Тетово се одржа Завршна [...]

By |2019-06-24T16:02:43+02:00октомври 31st, 2018|

Обука: Доживотно учење во контекст на рурален развој

На ден 28.09.2018 во Ресторан Нов Жеден, Јегуновце се одржа [...]

By |2019-06-24T16:03:31+02:00октомври 8th, 2018|

ИЗВЕШТАЈ ОД ОБУКА: Подобра соработка меѓу ГО, јавни институции, бизнис сектор и локално население за нивно зголемено влијание на процесот на локално одлучување во областа рурален развој

Охрид, Хотел Холидеј М 21.08.2018 - 22.08.2018 На ден 21.08.2018 [...]

By |2019-06-24T16:03:40+02:00септември 21st, 2018|

Обука 2: Доживотно учење во контекст на рурален развој

Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце  во партнерство со Здружението за [...]

By |2019-06-24T16:03:50+02:00септември 17th, 2018|
Go to Top