Novosti

Завршна конференција на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”

На ден 30.10.2018 во Парадокс – Тетово се одржа Завршна [...]

By |2019-06-24T16:02:43+02:00октомври 31st, 2018|

Обука: Доживотно учење во контекст на рурален развој

На ден 28.09.2018 во Ресторан Нов Жеден, Јегуновце се одржа [...]

By |2019-06-24T16:03:31+02:00октомври 8th, 2018|

ИЗВЕШТАЈ ОД ОБУКА: Подобра соработка меѓу ГО, јавни институции, бизнис сектор и локално население за нивно зголемено влијание на процесот на локално одлучување во областа рурален развој

Охрид, Хотел Холидеј М 21.08.2018 - 22.08.2018 На ден 21.08.2018 [...]

By |2019-06-24T16:03:40+02:00септември 21st, 2018|

Обука 2: Доживотно учење во контекст на рурален развој

Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце  во партнерство со Здружението за [...]

By |2019-06-24T16:03:50+02:00септември 17th, 2018|

Повик за понуди до угостителски објекти во Општина Јегуновце и Општина Теарце

Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа [...]

By |2019-06-24T16:04:00+02:00септември 10th, 2018|
Go to Top