Home Blog Style 22013-05-24T19:57:49+02:00

Avada includes a blog shortcode you can use anywhere on the site!

This blog shortcode was submitted by Markus, one of our Avada users and now on our developing team! It just goes to show what an awesome community we have, everyone is willing to help & share ideas. Dont wait, be a part of the Avada community today!

Доживотно учење за рурален развој (анализа)

Истражување за ГО, локално население и бизнис сектор кои работаат во Полошкиот регион на рурален развој, нивното учество во процесот на донесување на одлуки, меѓусебна соработка, и соработка со локални институции. Истражување за ГО, локално [...]

By |ноември 1st, 2018|Categories: Novosti|Коментарите се исклучени на Доживотно учење за рурален развој (анализа)

Завршна конференција на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”

На ден 30.10.2018 во Парадокс – Тетово се одржа Завршна конференција на проектот: “Доживотно учење за Рурален развој. Овој проект го имплементираат Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење [...]

By |октомври 31st, 2018|Categories: Novosti|Коментарите се исклучени на Завршна конференција на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”

Известување за завршна конференција

Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење – МДУ Тетово во партнерство со Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце, во рамките на Програмата за мали грантови на проектот "Национален рурален парламент како [...]

By |октомври 24th, 2018|Categories: Novosti|Коментарите се исклучени на Известување за завршна конференција
Go to Top