Medium Alternate

Medium Alternate2013-05-24T20:06:54+02:00
111, 2018

Доживотно учење за рурален развој (анализа)

By |ноември 1st, 2018|Categories: Novosti|Коментарите се исклучени на Доживотно учење за рурален развој (анализа)

Истражување за ГО, локално население и бизнис сектор кои работаат во Полошкиот регион на рурален развој, нивното учество во процесот на донесување на одлуки, меѓусебна соработка, и соработка со локални [...]

3110, 2018

Завршна конференција на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”

By |октомври 31st, 2018|Categories: Novosti|Коментарите се исклучени на Завршна конференција на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”

На ден 30.10.2018 во Парадокс – Тетово се одржа Завршна конференција на проектот: “Доживотно учење за Рурален развој. Овој проект го имплементираат Здружението за унапредување и развој на образованието на [...]

2410, 2018

Известување за завршна конференција

By |октомври 24th, 2018|Categories: Novosti|Коментарите се исклучени на Известување за завршна конференција

Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење – МДУ Тетово во партнерство со Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце, во рамките на Програмата за мали грантови на [...]

1610, 2018

Барање на понуда за конференциска опрема потребна за озвучување на Завршна конференција на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”

By |октомври 16th, 2018|Categories: Novosti|Коментарите се исклучени на Барање на понуда за конференциска опрема потребна за озвучување на Завршна конференција на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”

Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење – МДУ Тетово во партнерство со Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце, во рамките на Програмата [...]

1610, 2018

Повик за понуди Експерт на Завршна конференција на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”

By |октомври 16th, 2018|Categories: Novosti|Коментарите се исклучени на Повик за понуди Експерт на Завршна конференција на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”

Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење – МДУ Тетово во партнерство со Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце, во рамките на Програмата [...]

1610, 2018

Повик за понуди Модератор на Завршна конференција на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”

By |октомври 16th, 2018|Categories: Novosti|Коментарите се исклучени на Повик за понуди Модератор на Завршна конференција на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”

Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење – МДУ Тетово во партнерство со Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце, во рамките на Програмата [...]

Go to Top