ЛАГ Скардус учествуваше на настан организиран од BALKANIA на тема „Препознавање и вреднување на резултатите од учење и квалификации од секторот на природен и рурален туризам“