Почетна2019-07-22T12:03:08+02:00

Земјоделтсвото и сточарството се основни стопански гранки, кои постеле и постојат, но преку оваа мерка заедно ќе се трудиме истите тие да имаат претензии за постоење и во далечна иднина!

Шар Планина постојано ни го разубавува животот со своите природни богатства…Да се потрудиме рационално да ги искористиме, заедно да се здружиме сите и со помош на ЛЕАДЕР мерката на ИПАРД програмата  да ја подобриме моменталната состојба на ова Шарпланинско поднебје!

Општина Јегуновце и Општина Теарце се општини каде индустријата во различни сфери постојано е активна, потребни се промени и подобрувања во истата за зголемување на месечните примања и подобрување на секојдневниот живот.

Туризмот е клучна дејност во овој регион кој може доминантно да опстојува, да задоволува голем број на туристи со различни интереси, а притоа да учествува во подобрување на економската благосостојба во оваа рурална средина.

2109, 2018

ИЗВЕШТАЈ ОД ОБУКА: Подобра соработка меѓу ГО, јавни институции, бизнис сектор и локално население за нивно зголемено влијание на процесот на локално одлучување во областа рурален развој

By |септември 21st, 2018|Categories: Novosti|

Охрид, Хотел Холидеј М 21.08.2018 - 22.08.2018 На ден 21.08.2018 [...]


While acknowledging its success, the district also recognizes that it’s trying paper writing service https://pro-essay-writer.com to hit a moving target
Go to Top