Од 23-25 ноември претставници на ЛАГ Скардус присуствуваа на работилница ” Градење на капацитети за подобрување на производите и услугите во руралните средини и вмрежување на заинтересираните страни во секторот на туризам во прекуграничниот регион Шара”. Работилницата се организира од страна на SWG.