Timeline

ПочетнаTimeline
Timeline2013-05-24T20:06:42+02:00

октомври 2018

Обука: Доживотно учење во контекст на рурален развој

На ден 28.09.2018 во Ресторан Нов Жеден, Јегуновце се одржа обука на тема “Доживотно учење во контекст на рурален развој”, како активност од проектот “Доживотно учење за Рурален развој”. Овој проект го имплементираат Локалната Акциона [...]

септември 2018

ИЗВЕШТАЈ ОД ОБУКА: Подобра соработка меѓу ГО, јавни институции, бизнис сектор и локално население за нивно зголемено влијание на процесот на локално одлучување во областа рурален развој

Охрид, Хотел Холидеј М 21.08.2018 - 22.08.2018 На ден 21.08.2018 и 22.08.2018 година, во Хотел Холидеј М, Охрид се одржа дводневна обука на тема “Подобра соработка меѓу ГО, јавни институции, бизнис сектор и локално население [...]

Обука 2: Доживотно учење во контекст на рурален развој

Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце  во партнерство со Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење – МДУ Тетово , во рамките на Програмата за мали грантови на проектот "Национален рурален парламент како [...]

Повик за понуди до угостителски објекти во Општина Јегуновце и Општина Теарце

Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење – МДУ Тетово во партнерство со Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце, во рамките на Програмата за мали грантови на проектот "Национален рурален парламент [...]

Повик: Експерт за обука за Доживотно учење во контекст на рурален развој

Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење – МДУ Тетово во партнерство со Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце, во рамките на Програмата за мали грантови на проектот "Национален рурален парламент како [...]

Go to Top