Purchase Now

Avada is versatile so you don't have to be.

Use our pre-defined layouts, or build your own with tools we provide!
Purchase Now

Latest From The Blog

Доживотно учење за рурален развој (анализа)

ноември 1st, 2018|Коментарите се исклучени на Доживотно учење за рурален развој (анализа)

Истражување за ГО, локално население и бизнис сектор кои работаат во Полошкиот регион на рурален развој, нивното учество во процесот на донесување на одлуки, меѓусебна соработка, и соработка со локални институции. Истражување за ГО, локално [...]

Завршна конференција на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”

октомври 31st, 2018|Коментарите се исклучени на Завршна конференција на проектот “Доживотно учење за Рурален развој”

На ден 30.10.2018 во Парадокс – Тетово се одржа Завршна конференција на проектот: “Доживотно учење за Рурален развој. Овој проект го имплементираат Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење [...]

Известување за завршна конференција

октомври 24th, 2018|Коментарите се исклучени на Известување за завршна конференција

Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење – МДУ Тетово во партнерство со Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце, во рамките на Програмата за мали грантови на проектот "Национален рурален парламент како [...]

Use Sliders Anywhere

Flexible Shortcodes

Web Design 90%
HTML/CSS 95%
Graphic Design 85%
WordPress 100%